Waterontkoppeling

ALKMAAR - De hoeveelheid water die werd gelost was vergelijkbaar met een plensbui die één keer per vijftig jaar voorkomt. 20.000 liter verdween woensdagmiddag soepel in het nieuwe waterafvoerstelsel dat het regenwater opvangt en niet in het riool laat weglopen.

ALKMAAR - Groot feest in de Weissenbruchstraat op woensdagmiddag 5 september. Het is de eerste straat in De Hoef waar het regenwater voortaan via het zogeheten Granudrain Rain System wordt afgevoerd. Sterker, het is de eerste straat in Nederland.

Deze waterscheiding heeft eerder tot tweespalt geleid in de buurt. En daarom tot uitstel. Maar nu de eerste straat klaar is zijn er andere klachten.
,,De buurt baalt als een stekker’’, meldt buurtbewoner Arjan Gelder, die zegt namens meerdere bewoners te spreken. ,,Het werk aan onze straat zou twee maanden duren. Maar dat zijn er vier geworden. Net als je dacht dat alles klaar was, dan ging de straat weer open. Bovendien is de straat een stuk smaller geworden en zijn er minder parkeerplaatsen teruggekomen. En er is totaal niet over gecommuniceerd.’’

DOOR ROB BAKKER
ALKMAAR - Buurtoverleg De Hoef-Geestmolen vermoedt dat de gemeente Alkmaar heeft zitten rommelen met een in juli uitgevoerde bewonersenquête in de wijk. Met de Wet Openbaarheid van Bestuur in de hand eist het Buurtoverleg inzage in de enquête.
In de gemeente-enquête werd gevraagd hoe er werd gedacht over de door de gemeente voorgestelde plannen voor het ontkoppelen van het regenwater op het riool. Dat plan heeft ook vele 'extra's'. Zoals verhogingen in het wegdek, de zogeheten 'punaises', grindstroken om het water op te vangen en de aanleg van wadi's, greppels om het overtollige water op te vangen.


ALKMAAR - Een grote meerderheid van de ondervraagde inwoners in De Hoef heeft positief gereageerd op de gemeentelijke aanpak van het groen en de alternatieve manier van afwatering. Dat blijkt uit een bewonersenquête die de gemeente heeft laten uitvoeren in de buurt. De onderzoeksresultaten en conclusies zijn nu te vinden op de website www.waterindewijk.nl. Aangezien project Hoefplan op steun van een ruime meerderheid van de buurtbewoners kan rekenen, is besloten om de plannen onveranderd uit te voeren.