Vliegerstraat

 

Aan Raad van State Beroepschrift
Afdeling bestuursrechtspraak 
Postbus 20019
2500 EA ‘s Gravenhage

Alkmaar, 12 december 2001

 Geachte Raad,

Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen het besluit inzake de ‘Aanvraag vergunning krachtens de Grondwaterwet voor het onttrekken van grondwater van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland’, kenmerk 2001-17904, ons toegezonden op 15 november 2001.

Het buurtoverleg De Hoef Geestmolen is al vanaf augustus 2001 bezig te onderzoeken hoe mogelijke schade, veroorzaakt door de wateronttrekking aan de Vliegerstraat ten behoeve van de bouw van ‘De drie vazen’, verhaald kan worden.
Er heeft in september een gesprek plaatsgevonden met Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland over mogelijk te ondernemen stappen. Dit heeft geleid tot het indienen van een officiële 'bedenking' tegen het voorgenomen besluit. Eind november kwam het bericht dat Gedeputeerde Staten toestemming verleend heeft tot de wateronttrekking.

Besluit

PROVINCIE NOORD HOLLAND
Haarlem. 13 november 2001

Afdeling   : Water en Groen
Nummer : GWW 0115
Behandeld door  : R. Dimitrova
Aan  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Publicatie d.d. 22 november 2001 in:
1. de Staatscourant;
2. het Alkmaars weekblad.

Brief Besluit Provincie

Brief
Beroepsprocedure

/////

Gedeputeerde Staten

Datum 15 NOV. 2001
Ons kenmerk  2001-17904
Onderwerp  Grondwaterwet besluit inzake aanvraag vergunning behandelingsnummer 0115
Afdeling  Water en Groen 
Behandeld door H.P. Zwanenburg-Nederlof 
Telefoon (023) 5144644 
Bijlage(n)  VERZONDEN 1 5 NOV. 2001