Vliegerstraat

[Alkmaar 13 november 2004]

Overleg buiten de kanalen om
De projectontwikkelaars aan de Vliegerstraat hebben plannen om het gebied verder te ontwikkelen. Onlangs heb ik enkele plannen mogen inzien met de vraag wat de buurt hiervan vindt.
Drie weken geleden hebben de projectontwikkelaars Vrieshorst en Segesta gesproken met wethouder Van Vliet over deze nieuwbouw.

Het eerste plan op de locatie Licher-Pofa-Muziekcentrum van 2 jaar geleden, 31 appartementen: een verdiepte parkeerkelder plus 11 verdiepingen (je leest het goed, net zo hoog als de flats aan de Honthorstlaan), heeft het niet gehaald. Mede omdat Pofa niet naar de beoogde bouwlocatie op het speelterreintje aan de Honthorstlaan kon verhuizen. Dit terrein is begin dit jaar opgeknapt met speeltoestellen vanuit gemeente, Buurtoverleg en sponsors.

Huidig plan
Momenteel ligt er een door de gemeente goedgekeurd plan voor 11 appartementen (3 kamers opp 60-70 m2).

Officieel weten wij nog van niets!.

Het plan heeft een verdiepte parkeergarage met daarboven tweede dek voor parkeren (totaal 18 parkeerplaatsen) plus opslagruimten, gevolgd door 3 verdiepingen woningen met op de hoek van Fritz Conijntunneltje nog twee extra verdiepingen. Ofwel ruim 6 bouwlagen, alles in het hoekje van Licher pal naast Pofa.

Totale hoogte 20,25 meter boven het maaiveld. Totale diepte (lift) 3,60 m onder het maaiveld, voor de parkeergarage (onderkant beton) 2,80 m onder het maaiveld. Waterbemaling voor de bouwput is in deze onontkoombaar.

Bomen zullen het waarschijnlijk niet redden maar er kan herbeplanting plaats vinden van jonge bomen. (Piet Drommel versprak zich half oktober toen hij zei dan de bomen voor het pand aan de Heemstraat waarschijnlijk konden blijven staan.)

Deze hoogten en bouwstijlen zijn uitgangspunt voor plan Segesta (voormalige drie vazen) en plan Bot-bouw (Heemstraat locatie MTS) dus er staat ons nog wat te wachten als we hiermee instemmen.
Van Vliet heeft aangegeven dat er geen problemen te verwachten zijn met de buurt of de Provincie.
Van Vliet zou mij uiterlijk 3 weken geleden hebben uitgenodigd voor een gesprek (nog niets vernomen).

Probleem is dat de grondprijzen erg hoog waren (bepaald door de gemeente, c.q. Van Vliet) en dat de ontwikkelaars het geluidsscherm moeten betalen. Ook de kosten van het lange braakliggen worden doorberekend waardoor de ontwikkelaars aangeven dat alleen hoogbouw in het duurdere koopsegment realistisch is.

Opgemerkt dient te worden dat in ‘Plan Geestmolen, Nota van uitgangspunten’, de maximale hoogte voor de Vliegerstraat 3 bouwlagen is in het betaalbare huursegment en voor de MTS 3 tot maximaal 5 bouwlagen in het vrije segment.

Bot-bouw heeft nog niet gereageerd op mijn verzoek tot informatie.

Hoe nu verder?
Ik stel voor onder het genot van koffie of thee met een koekje meningen uit te wisselen op dinsdag 23 november vanaf 20:00 bij de voorzitter thuis. Graag eerst jullie mening, dan eventueel een vragenlijst om de mening van de buurt te inventariseren (o.a. Willem Hedastraat is belangrijk).

Meld je van te voren wel even aan of af in verband met de hoeveelheid koek.
Vrieshorst is bereid om, in een later stadium, een en ander toe te lichten.


--------------------------------------------------------------------------------

Opmerking: de vergadering heeft het volgende beeld opgeleverd:

Niet hoger dan de afgesproken 3 bouwlagen
Traditionele bouw met dakpannen
Geen blokkendozen
Geen flatrij (open ruimte tussen gebouwen zoals bij plan 3 Vazen)
Geen bezwaar tegen het handhaven van Pofa en / of het Muziekcentrum
Liefst ondergronds parkeren (mits schade en dubbele overstort goed geregeld is)

 

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}

Het Buurtoverleg heeft bezwaar tegen de uitvoering van de bouwplannen van Schipper Bosch aan de Jan de Heemstraat. Met name het ontbreken van inspraak en het negeren wat ingebrachte bezwaren steekt het buurtoverleg.

Onderstaand de toespraak tijdens het spreekrecht voor burgers in de raadscommissie.

 

Het Buurtoverleg heeft aan b en w verzocht, mede naar aanleiding van de gang van zaken rond de uitvoering van de bouwplannen van Schipper Bosch aan de Jan de Heemstraat, tot oprichting van een klankbordgroep.

Het Buurtoverleg hoopt hiermee weer in overleg te kunnen komen met de gemeente om zo in samenspraak de nieuwbouw tot ieders tevredenheid te realiseren.

Onderstaand de aan b en w verstuurde brief.

Geachte raad, geacht college,

Zoals gezegd is mijn naam Rens Kleverlaan.
Ik vertegenwoordig als voorzitter van "Het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen" de bewoners van een gedeelte van De Hoef 1 en 2 te Alkmaar.

Graag wil ik aandacht voor de structurele voorzieningen in een verjongende wijk met behoud van de leefbaarheid, van De Hoef en Alkmaar West.