[Alkmaarsche Courant, 12 juni 2007]

Tot mijn grote verbazing lees ik in de “Alkmaar op zondag”, dat men is gestart met de verkoop van de “Heemhof”. Komende zaterdag 09 juni gaat men met veel bombarie hiermee in het AZ stadion van start. Een flitsende verkoopshow wordt het zeker. Mooie plaatjes, gladde praatjes.
En dit terwijl nog helemaal niet zeker is dat er überhaupt gebouwd mag worden!


Hier worden buurtbewoners en potentiële kopers bij de neus genomen!
Over het plan”Heemhof”van Segesta aan de de Vliegerstraat is enorm veel te doen. De gemeente maakte afspraken met buurtbewoners die vervolgens genegeerd werden, of op totaal andere wijze uitgelegd. De nota van uitgangspunten voor de inrichting van dit terrein werd volkomen genegeerd evenals elk ander belang dan dat van de projectontwikkelaar.

Een burgeninitiatief leidde tot de opdracht van de gemeenteraad aan het college om nogmaals met de buurtbewoners te werken aan een compromis. Ook dit compromis werd vervolgens door het college op oneigenlijke gronden naast zich neer gelegd. Ook de raad werd hier dus simpelweg gepasseerd.

Buurtbewoners die zich totaal niet serieus genomen voelen, zijn hierop een gerechtelijke procedure gestart die momenteel nog loopt. Met als doel woningbouw die de omgeving meerwaarde biedt en prettig is voor zowel de oude als de nieuwe bewoners.

Buurbewoners zijn vooral boos over de massaliteit van het bouwplan, veel te hoog en veel te dicht op de bestaande bouw en het kappen van veel groen. Daarnaast is er al bij voorbaat veel te weinig parkeerruimte voor de nieuwe bewoners en de vele bezoekers van het naastgelegen muziekcentrum.

Maar zou de makelaar daar de potentiële kopers voor waarschuwen? Voor het tekort aan parkeerruimte, het naastgelegen muziekcentrum, het naastgelegen opvanghuis, het treinlawaai en de nieuwe flatten die zullen verrijzen na de sloop komend jaar van het Horizoncollege en het pand Licher? (Ja ook deze nieuwe bewoners zullen binnen enkele jaren hun uitzicht bedorven zien).

Ik denk niet dat de makelaar hierop wijst. Immers de koper wordt zelf geacht onderzoek te doen….
En zo is het risico weer mooi afgewenteld!

B. de Groote

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}