A9TV

ALKMAAR – De gemeente had vorig jaar wel degelijk reden een tonnenhoge schadeclaim te vrezen bij het afblazen van nieuwbouw in de Vliegerstraat.
Dit antwoordt het college van B en W op vragen van de OPA-fractie.
OPA had verwezen naar een ambtelijke nota, waarin stond dat een claim geen stand zou houden.

AMBTENAAR NIET OP DE HOOGTE 

In de antwoorden aan OPA stelt het college dat het ambtelijke advies ‘algemeen’ van aard was.
De betrokken ambtenaar was niet op de hoogte van de ‘specifieke (juridische) omstandigheden’ rond het bouwplan in de Vliegerstraat.
Die waren zodanig, dat een toekenning van schade ‘in de rede’ zou liggen

EENSLUIDEND 

Volgens het college van B en W waren de ambtelijke adviezen over de Vliegerstraat na intern beraad eensluidend.
Het college verwijst een vergelijking met het bouwplan aan het Doelenveld, dat ook werd afgeblazen, naar de prullenbak.
Daar was sprake van andere contracten en derhalve van andere omstandigheden, zo blijkt uit de antwoorden.

PIJNPUNT 

Het ‘pijnpunt’ in het plan voor de Vliegerstraat zit erin dat het past binnen alle uitgangspunten die de gemeenteraad had geformuleerd.
Dat de gemeente fout op fout stapelde in de communicatie met omwonenden, deed hieraan niets af.
Vorig jaar plofte de gemeenteraad van woede toen bekend werd wat was gebeurd.

OVEREENSTEMMING 

Bij de nieuwbouw in de Vliegerstraat had de gemeente aanvankelijk overeenstemming met omwonenden over de bouwhoogten.
Die werden echter aangepast zonder met de buurt te overleggen.
Het raadsbesluit hierover viel in alle stilte. Niemand was zich van de situatie bewust. Door de dreigende schadeclaim kon de raad het tij in 2006 niet keren.

RISICO TE GROOT 

De gemeenteraad vond het risico op een schadeclaim te groot.
Wel kreeg de rekenkamer opdracht de zaak te onderzoeken. Een pleidooi van OPA (snel) eigen onderzoek te doen, haalde het niet in de raad.
OPA meende dat de raad zand in de ogen werd gestrooid. Het college hield en houdt echter vol dat dit niet zo is

Aangepast op 10-05-2007 @ 17:30

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}