Vliegerstraat

[Alkmaarsche Courant, 11 november 2006]
Vliegerstraat (1) 

Tijdens de raadsvergaderingen van 30 en 31 oktoberheb ik mij verbaasd over hoe er politiek bedreven werd in Alkmaar met betrekking tot het onderwerp de Vliegerstraat. Er werd een vurig debat gehouden, met name door de oppositiepartijen teefbaar Alkmaar, OPA, SP, en Liberale Kracht. Een debat op basis van steekhoudende argumenten. Uit de coalitiepartijen kwam niet veel meer dan dat de vermeende schadeclaim van de projectontwikkelaar te groot zou zijn en daarom onoverkomelijk. Onderzoek naar de juistheid en hardheid van de claim om een verantwoord raadsbesluit te kunnen nemen stond de coalitie, bij monde van ,de PvdA, niet toe.

 

De wethouder kon (ook de tweede dag) geen antwoord geven op de vraag hoe hoog de schadeclaim zou uitpakken. Ook probeerde hij aan te tonen dat drie torens hetzelfde is als twee woonblokken. De wethouder bleef om de hete brij heen draaien en stond met zijn uitspraken meermalen op gespannen voet met de waarheid. Hij beriep zich op de mening van het college maar kon geen harde feiten boven water krijgen.
Is het democratisch als een coalitiepartij (deVVD), die een andere mening is toegedaan dan de overige coalitiepartijen (PvdA, CDA, Groenlinks), gedwongen wordt mee te stemmen met de coalitie? Op deze manier breidt PvdA uit naar 21 zetels waarover zij zeggenschap heeft. Ik noem dit dictatuur.

Waar is het dualisme gebleven als coalitiepartijen tegen wil en dank achter het college blijven staan? PvdA heeft wel 11 zetels, maar de andere 26 waren bestemd voor de overige partijen. We leggen onze stad, met onze ogen dicht, in de handen van deze PvdA-dictatuur. Is dit wat de kiezer voor ogen had?

R. GROOT
Alkmaar

 Vliegerstraat (2)

De Vliegerstraat: 3 ronde torens blijken 2 rechte blokken.Een niet onderbouwde claim blijkt toch keihard. Hoe geloofwaardig is de Alkmaar bestuurskliek?
Voor het gehele college blijkt dat beloftes niet bedoeld zijn om je aan te houden, maar slechts als zoethoudertje voor het domme stemvee. Normen en waarden blijken niet te gelden voor de CDA-bewindslieden zelf. PvdA kiest voor projectontwikkelaars en voor de weg van de minste weerstand.
VVD en GroenLinks blijken eerlijk bestuur, milieu en burgerbelangen totaal niet meer belangrijk te vinden als de eigen positie in het geding komt.

Macht, kapitaal en angst blijken weer een sterk team. Gert-Jan Leerink van de PvdA stelt dat de PvdA nog immer streeft naar de socialistische heilstaat: Foutjes zijn hierbij natuurlijk onvermijdelijk (in de DDR ging ook niet alles goed), maar het resultaat vergoedt veel. Een stad vol grijze betonkolossen en een monddood gemaakte burgerbevolking.
En tegenhanger het CDA? Ach, wethouder Binnendijk stelt lering te willen trekken. Wel, dat lering getrokken wordt valt nog te bezien, maar dat de burgers genaaid worden, dat is duidelijk.

B. DE GROOTE
Alkmaar

 Vliegerstraat (3)

Ik moet er toch even op terugkomen, het zes hoog bouwen in de Vliegerstraat. Wat een schandelijke vertoning daar op het stadhuis. Hoe is het mogelijk dat wethouder Binnendijk zo draait: er komen drie torens en toch weer niet. Hoe kan een bouwblok drie torens genoemd worden? En ze geloven hem ook nog. Het is de wereld op zijn kop. Zijn coalitiegenoten werden gedwongen om zijn standpunt te steunen maar de drie torens staan er nog niet! Deze wethouder heeft zich in allerlei bochten gewrongen, hij struikelde over zijn eigen onwaarheden en moeten wij dan nog dik drie jaar door met deze man?

Naast Segesta is er een bouwplan van Vrieshorst. Gaan we dan weer dat spelletje spellen heer Binnendijk, of heeft u nog steeds niet goed e nota van uitgangspunten gelezen? Weet u misschien niet wat afspraken zijn? Wij willen graag uw geheugen opfrissen.

P. KUIPER
Alkmaar