De Hoef: geen voorstel gedaan
[Alkmaarsche Courant; 13 september 2006]

DOOR KOEN VAN EIJK
ALKMAAR –
Het lijkt er op dat de Alkmaarse wethouder Binnendijk nauwelijks een serieuze poging heeft ondernomen om projectontwikkelaar Segesta te bewegen het omstreden bouwproject aan de De vliegerstraat minder massaal te maken.
Dat beeld kwam gisteren naar voren tijdens de raadscommissie stadsontwikkeling, waar diverse boze buurtbewoners inspraken. Geen van de bij buurtoverleg De Hoef Geestmolen betrokken bewoners zei benaderd te zijn door de wethouder om eventuele compromisvoorstellen te bespreken.

In een brief aan de gemeenteraad heeft de wethouder echter namens het college laten weten dat 'de standpunten van beide partijen dusdanig uit elkaar liggen dat er geen overeenkomst kan worden bereikt'. Naar aanleiding daarvan heeft het college besloten dat het zes lagen tellende bouwplan van Segesta, dat zo'n twintig meter hoog wordt, ten uitvoer kan worden gebracht. De gemeente vreest schadeclaims omdat Segesta juridisch sterk staat.  

Opgedragen
Nadat de gemeenteraad eerder de wethouder had opgedragen toch te proberen een aanpassing van het plan te bewerkstelligen"; werden twee bijeenkomsten belegd. Maar daarin beperkte Binnendijk zich volgens betrokkenen nogmaals tot uitleg in plaats van tot een poging om een compromis te bereiken. Diverse buurtbewoners bevestigden dat gisteravond. De buurt wijst er steeds op dat het plan veel massaler uitpakt dan vooraf is afgesproken. Buurtbewoner John Does sprak van 'eenzijdige wijzigingen', 'miscommunicatie', 'onthouden van informatie' en 'negeren van afspraken'.

Wethouder Binnendijk was niet aanwezig om zijn kant van het verhaal te vertellen. Hij zat nog in het buitenland en zal morgen tekst en uitleg geven als de vergadering van de raadscommissie wordt voortgezet. Niet alleen de omwonenden van de De Vliegerstraat, ook de gemeenteraad wil tekst en uitleg.

Geestmolen
Een ander probleem dat opdoemt is dat van de Geestmolen, de uit 1565 stammende windmolen die nog altijd het water uit De Hoef maalt richting de ringvaart. Een twintig meter hoge bebouwing belemmert de noodzakelijke windvang in ernstige mate, betoogde molenaar Piet Kuiper gisteren.
In het windrecht staat onder meer dat vanaf honderd meter van de molen slechts tot vierenhalve meter gebouwd mag worden, oplopend tot zevenhalve meter op 250 meter afstand.

Verder zijn winddoorgangen tussen de bebouwing van belang, aldus Kuiper, die voorziet dat de massale torens de wieken lam zullen leggen. Probleem voor hem en zijn medestanders is dat het windrecht in 1958 is afgekocht.

Ter compensatie is de Geestmolen toen voorzied van een machine. Wind is er derhalve geen noodzaak meer om De Hoef en de achterliggende polder droog te houden.  

Geschiedenis
Niettemin zei Kuiper dat nadien afspraken zijn gemaakt met het waterschap, maar omdat de hele geschiedenis lang geleden is, valt waarschijnlijk niet meer te achterhalen op welke rechten de molenaar zich kan beroepen.

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}