Uit De Geestmolen van september 1995 door Kees Komen

Jan de Heemstraat

De Jan de Heemstraat kreeg een naam op 14 maart 1957. Jan de Heem was stillevenschilder.

Jan Davidsz. de Heem zag het levenslicht in Utrecht in 1606 en overleed te Antwerpen tussen 14 oktober 1683 en 26 april 1684. De Heem volgde lessen bij zijn vader en legde tussen 1620 en 1630 veel stillevens met vruchten vast, in de trant van Balthazar van der Ast en Abraham Bosschaert. Aanvankelijk waren zijn composities eenvoudig van opzet, met veel bruin en grijs.

Na 1626 vertoefde hij enige tijd in Leiden, waar hij zich aansloot bij een groep schilders die zich op Vanitas-stillevens (vanitas = ijdelheid) en schilderijen met boeken vastlegde. Rembrandt oefende een grote invloed op hem uit.

De beroemd geworden De Heem verhuisde in 1635 definitief naar Antwerpen. waar hij meester in het gilde werd en de invloed onderging van Jan Brueghel en Daniël Seghers, en vertoefde daarna alleen nog tussen 1667 en 1672 in Nederland (Utrecht). Ook in Antwerpen bleef hij zich toeleggen op stillevens met onder andere vruchten en bloemen. Deze composities werden steeds ingewikkelder. Zij vertoonden een bonte mengeling van kleuren.