Jongkindlaan

ALKMAAR
Bewoners van de Hoef in Alkmaar zijn woedend op de gemeente vanwege bouwplannen op een weilandje.
Tien jaar geleden is beloofd dat het groen in de wijk niet zou worden volgebouwd. Nu wil de gemeente toch een groot zorgcomplex bouwen op een recreatieveldje. Het gaat om uitbreiding van een al bestaand zorgcomplex, waarin extra appartementen moeten komen voor ouderen.
Op 10 januari wordt de toekomst van het weilandje in de raad van Alkmaar behandeld.

De Hoef - recreatieveld

Bron: RTV Alkmaar
3 januari 2008 - 16:35

Klik hier voor het artikel op de site van RTV NH

Alkmaar 1 januari 2008.

ALKMAAR - De bewoners van de Jongkindlaan, Schelfhoutlaan en omgeving verwerpen de
massale bouw die tegen alle afspraken opgesteld is en willen, net als 91 procent van de
wijkbewoners, het wijkknooppunt bij het zorgcentrum in Shopping Centre De Hoef. Het
ontwerp voldoet op geen enkele wijze aan de uitkomsten van de workshops met omwonenden
dat als nieuw ruimtelijk kader zou gelden.

Memorandum
Aan :  Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en Gemeenteraad
Van :  Klankbordgroep Jongkindlaan
Datum  : 21 november 2007
Onderwerp  : Modernisering van De Vleugels
Afschrift aan :

Modernisering van De Vleugels

Op 13 oktober 2005 is tussen het college, projectontwikkelaar, zorgcentrum en bewonersvertegenwoordigers het volgende afgesproken:

1.       Zorgcentrum De Vleugels wordt gemoderniseerd.

2.       Projectontwikkelaar Habion bouwt zorgappartementen aan de Jongkindlaan binnen de Startnotitie.

De locatie van het wijkknooppunt in de wijk West van Alkmaar houdt de gemoederen aardig bezig.
In februari 2006 heeft de raad besloten initiatieven van de Vleugels om te komen tot een wijkknooppunt waar mogelijk te stimuleren en te ondersteunen. Een voorstel tot verdere planontwikkeling in de Vleugels is door de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en beheer begin dit jaar positief beoordeeld.