[Alkmaarsche Courant, 6 februari 2007]
In de rubriek Voor de bühne (AC 26/1} werd op humoristische wijze een opmerking, door mij gemaakt tijdens een commissievergadering, beschreven.

Dat ik daarbij een socialist met kapitalistische trekjes genoemd word, omdat ik best een mooie auto en drie keer per jaar op vakantie zou willen, is tot daar aan toe. Het zegt meer over de visie van de krant op wat kapitalistisch is. Wie zou dat namelijk niet willen.

Wel is jammer dat mijn opmerking over de seniorenappartementen van 100 vierkante meter uit de context is gelicht.

Nog even ter toelichting: op deze manier worden het dure appartementen. Onze grootste zorg is dat niet de bewoners uit Hoefplan in deze woningen komen, maar meer gefortuneerde ouderen uit andere delen van de regio.

Het plan van de Vleugels met zeven bouwlagen, want daar gaat het om, wordt met argusogen door de buurtbewoners bekeken. Als de appartementen 70 vierkante meter worden, dan zal het gehele vloeroppervlak met 30% afnemen en kunnen er met minder bouwlagen evenveel woningen worden gerealiseerd, die ook nog betaalbaar blijven voor de gemiddelde bewoner van Hoefplan.

MATT DELAHAIJ
Alkmaar