[Alkmaarsche Courant, 19 januari 2007]
DOOR ROEL VAN LEEUWEN ALKMAAR –

Gemeente, zorgcentrum De Vleugels en bewoners uit de Alkmaarse wijk De Hoef, verenigd in de Klankbordgroep Jongkindlaan, moeten weer met elkaar om de tafel. Op die manier moet duidelijk worden hoeveel zorgwoningen er naast De vleugels kunnen worden gebouwd. Dit was de conclusie van de commissie stedelijke ontwikkeling en beheer. De leden van de commissie kozen derhalve voor een middenweg door nog niet in te stemmen met een plan van De Vleugels voor een zeven bouwlagen tellend gebouw met zorgwoningen van honderd vierkante meter en een wijkknooppunt voor ouderen.

En weliswaar wilden de meeste commissieleden nog niet afwijken van de afspraken uit 1998, die zijn vastgelegd in een startnotitie. In die startnotitie is De Vleugels -dat onderdeel uitmaakt van zorgspectrum Westerhout toegestaan om op een stuk grond van 25 bij 25 meter een gebouw met maximaal 2,5 bouwlagen neer te zetten.

In gesprek
De buurtbewoners vinden dat deze afspraken gerespecteerd moeten worden, maar toonden zich ook tijdens de commissievergadering bereid om in gesprek te blijven met de gemeente en de directie van Westerhout. Bestuursvoorzitter Stokvis van Westerhout vertelde hoe belangrijk het is dat De Vleugels gerenoveerd wordt en dat de extra zorgwoningen bedoeld zijn om mensen langer zelfstandig in hun eigen wijk te laten wonen, terwijl ze gebruik kunnen maken van de zorg van De Vleugels. "En door de vestiging van een wijkknooppunt kunnen wij ouderen nog beter van dienst zijn."Ook wethouder W. van Veen deed nog een duit in het zakje door te stellen dat de huidige woonsituatie in De Vleugels niet meer van deze tijd is. "Ik kan die niet meer voor mij n rekening nemen. Zou mijn ouders of anderen daar niet gehuisvest willen zien."

Resultaat
De verschillende partijen gaan nu weer met elkaar om de tafel zitten. Pas als er een resultaat is, wil de politiek weer over De Vleugels praten. "Daarvoor wil ik ze hier niet meer zien", aldus commissielid K. Kooij (OMA).